Clip: Khi sen nhí bị mẹ đánh thì boss đành phải ra tay cứu thôi

Tin trong nước 24 giờ trước

Sống với nhau quanh năm suốt tháng chả lẽ sen bị đánh đòn boss lại ngồi nhìn thì còn ra thể thống gì nữa?