Ngọt band bán cháy 3000 vé live show đầu tiên chỉ sau 3 ngày

Nhạc Việt 24 giờ trước

Theo thông báo từ ban tổ chức, 3.000 vé live show "Ng'bthg" của ban nhạc Ngọt đã được mua hết chỉ sau 2 ngày mở bán.